Geri dönüşümün amacı, atıkta bulunan değerli enerjiyi kullanmak ve fosil yakıtların yerini alarak hem çevreyi korumak hem de ekonomiye katkı sunmaktır.

HSK, atığın enerjiye dönüştürülmesi için özel teknolojiler, süreçler ve ekipman sağlar. Buna parçalama, eleme, sınıflandırma ve ekipmanları dahildir.

Geri dönüşüm işlemi sırasında yüksek kalorifik değere sahip kısımlar  tekrardan kullanılabilir diğer ürün gruplarından ayrılarak  endüstriyel tesislerde ve  fırınlarda yakıt olmak üzere hazırlanırlar.Bu tip tesislere ATY ( Atıktan Türelmiş Yakıt ) hazırlama tesisleri denmektedir.

Endüstriyel atık olarak ayrışan ve tekrar kullanılması mümkün olmayan boya , tekstil , kağıt , kalorifik değeri yeterli olan atık çamurları, plastik atık gibi atıklar ATY tesislerinde ekonomiye ve çevrenin korunmasına destek veririler.

ATY tesisleri için gerekli atıklar sadece endüstriyel atıklar ile sınırlı kalmayıp Belediye atıklarının ayrıştırılmasından sonra kalan atıklarda kullanılabilir.

Kalorifik değere ve tane boyutuna bağlı olarak, bu yakıtlar, genellikle çimento fabrikaları gibi ısıya ihtiyaç duyulan tesislerde veya  yakıt santrallerinde kullanılırlar.

ATY tesisleri , girdi ürün tipi ve çıktı olarak istenilen tane boyutu ve kalorifik değerlere göre farklı işlemlerden geçebilir.Bu işlemler tek kademeli olabileceği gibi çok kademeli de olabilirler.

Tek kademeli ATY tesisleri;

  • Nihai Parçalama ve boyutlandırma işlemi

Çok  kademeli ATY tesisleri;

  • Ön Parçalamaİşlemi
  • Eleme ve Ayrıştırma
  • Manyetik Seperasyon

İkincil Parçalama ve boyutlandırma

ATY (RDF) Tesis Fotoğrafları

ATY (RDF) Tesisi Videoları