Evsel Atık Geri Dönüşüm Tesisleri

Evsel Atık Geri Dönüşüm Tesisleri, genel olarak evlerden toplanan halkın günlük atıklarından oluşmaktadır.Bu atıkların toplanması belediyeler veya özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Toplanma ardından içerisinde  cam, plastik, metaller, ametaller tekstil, organikler ve kağıt gibi günlük eşyalardan oluşur.

Elde edilen bu  karışık çöp yığınları verimli bir ayrıştırma işlemlerinin ardından istenilen ürünler ayrışarak ekonomiye kazandırılabilir. Ekonomiye kazandırılamayan atıklar ise ATY tesislerinde değerlendirilebilirler. Organik atıklar istenilirse kompost ve gübre yapımında kullanılarak doğaya geri döndürülebilir.

HSK olarak evsel geri dönüşüm tesislerinde bölgenin ekonomik ve nüfus yapısına göre en uygun kapasite en verimli tesisi hazırlarken aşağıdaki ürün grupları kullanılmaktadır.

Evsel Atık Geri Dönüşüm Tesisi Fotoğrafları

Evsel Atık Geri Dönüşüm Tesis Videosu