Ayrıştırma Platformları

Ayrıştırma Platformları

Ayrıştırma platformları, karışık ürün gruplarının ayrıştırılıp depolandığı sistemlerdir.Bu sistemde kapasiteye ve gruplanacak ürün adedine göre hazırlanan çelik konstrüksiyon platform üzerinde bir adet ayrıştırma konveyörü bulunmaktadır.

Ayrıştırma konveyörü üzerinde bulunan serbest halde bulunan karışık atıklar ilgili personel tarafından seçilerek yanında bulunan bacadan aşağıya atılarak depolama bölümüne gönderilir. Depolama bölümünden seçilmiş ürünler bir konveyör sistemi ile istenilen noktaya iletilmektedir.