Organik atık insan yerleşimi olan her yerde açığa çıkmaktadır. Organik atıkların ana formları ev gıda atıkları, tarım atıkları, insan ve hayvan atıklarıdır. Sanayinin nüfus popülasyonunun yoğun olduğu ülkelerde üretilen organik atık miktarı her yıl önemli ölçüde artmaktadır.

Organik atıklar;

EVSEL ATIKLAR
Bu tür atıklar evlerden çıkan veya ev halkı için hizmet veren firmalardan ,endüstriyel fabrikalardan çıkan atıklardır. Bunlar pişmiş veya pişmemiş yiyecek artıkları ve çim kesimleri veya bahçe atıklarından oluşur. Bu tip atıkların hane içerisinden olmayıp miktar olarak daha yoğun olarak çıktığı yerler genel olarak okullar, oteller, kafe ve lokantalar, yemek fabrikaları gibi yerlerdir.

TARIMSAL ATIKLAR
Bu, mahsullerin işlenmesinden sonra kalan tarla veya bahçede açığa çıkan atıklardır. Özellikle belediye atıklarının ayrıştırıldığı evsel atık tesislerinde ekonomik değeri olan ambalaj atıklarının ayrıştırılması ile serbest hale gelen organik atıklar iki şekilde değerlendirilebilir.

a)KOMPOST –GÜBRE
Kompostlama biyolojik arıtma tesisi çamuru, orman –tarla atıkları , kağıt ve türevleri ve yiyecek atıkları gibi organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla yapı itibari ile toprağa çok benzeyen değerli bir yapıya dönüştürülmesidir. Kompost içerisine belli oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir

b)BİYOGAZ
Biyogaz, kanalizasyon çamuru, hayvan atıkları ve evsel katı atıklar gibi organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) sindirimi ile üretilir. Sürdürülebilir temiz enerji taşıyıcı biyogaz, ısı ve elektrik üretiminde önemli bir enerji kaynağı olduğundan, dünyadaki en umut verici yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Biyogaz, mikroorganizma yardımıyla anaerobik koşullar altında gübre, evsel atık , kanalizasyon çamuru, biyolojik olarak bozunabilir atıklar ve tarımsal bulamaç gibi organik maddelerin anaerobik sindiriminden üretilir. Biyogaz, metan (% 55-75), karbondioksit (% 25-45), azot (% 0-5), hidrojen (% 0-1), hidrojen sülfür (% 0-1) ve oksijenden (0) oluşur % 2).

Organik Atık Geri Dönüşüm Tesisi Videosu