Tıbbi Atık Geri Dönüşümü

Salgın  hastalıkların ve enfeksiyonların yoğun olduğu çağımızda; Hastahane , muayenehane ,tıp merkezleri gibi birçok sağlık kuruluşundan çıkan atıkların sağlıklı kişiler ile temas etmeden berataraf edilmesi çok önemlidir.

Yetkili kuruluşlar veya belediyeler tarafından toplanan tıbbi atıklar iki aşamalı bir sistem ile bertaraf edilmektedirler. Bu aşamalardan ilki parçalama işlemidir. Parçalama işleminde çift şaftlı shredder sistemi kullanılmaktadır. Yüksek torkta parçalanan atıklar ikinci aşama olarak sterilizasyon işlemine tabi tutulurlar. Burada basınç ve sıcaklık kullanılarak gerçekleştirilen sterilizasyon işlemi sonrasında tehlikeli atıklar bertaraf edilmiş olurlar.

Bazı Tıbbi atıklar aşağıdaki gibidirler;

Tek kullanımlık eldivenler, test tüpleri, tek kullanımlık önlükler, pansuman malzemeleri
Araştırma faaliyetlerinin ve bakteriyolojik teşhislerin yapılması sonucu laboratuvar tehlikeli atıkları
İğneler, şırıngalar, neşterler
Ameliyat sonucu açığa çıkan  organlar ve vücut parçaları
Boş kaplar
Son kullanma tarihi geçmiş  ilaçlar,
Kimyasal atık maddeler